Het Persoonlijk Jaar laat zich het meest vergelijken met een innerlijke reis. Een reis naar je diepste verlangens, je eigen kwaliteiten, en je bron van inspiratie. 

Zoals in alle grote reisverslagen in de mythen en sprookjes van de mensheid, vraagt dat een bereidheid om door het duister te gaan, tegenkrachten te ontmoeten, draken te verslaan, en de hulp te vragen en te aanvaarden die je nodig hebt. 

Ieder gaat zijn eigen reis en komt zijn eigen beproevingen tegen. Daarom kent het Persoonlijk Jaar geen vast programma, maar werken we vanuit thema’s  met de vragen die zich in het moment aandienen.

Het Persoonlijk Jaar is een tweejarig traject, bestaande uit een basisjaar en een verdiepingsjaar, waarbij je per jaar kunt intekenen.

"De mooiste reis is de reis naar huis"

Voor mensen die dieper inzicht willen krijgen in zichzelf en hun persoonlijke thema’s, zowel privé als op het werk.

Voor mensen die in hun leven terugkerende patronen willen doorbreken en willen onderzoeken hoe zij aan het roer kunnen staan van hun eigen leven.

Voor wie vrijer wil worden van de emoties en patronen, die zich in leven en lichaam hebben vastgezet. 

Voor wie gehoor wil geven aan zijn diepste wensen en beste weten, zijn talenten wil ontdekken om zo meer betekenisvol te zijn in werk, relatie, familie en gezin.