Spreken voor publiek met eigen présence en je verhaal van vlees en bloed.

Mensen zijn verhalen en verhalen verbinden mensen. Verhalen zet je in om mensen te prikkelen, te raken in de verbeelding, tot inzicht te doen komen en in het beste geval tot actie aan te zetten.
Vertellen met lijf & ziel is storytelling met je aanwezigheid in het hier en nu, met je hele hebben en houden, in contact en in dialoog met je publiek. Vertellen met lijf & ziel is spreken voor een publiek met als presentatie jouw verhaal van vlees en bloed, gebracht vanuit je eigen présence.

Deze training bestaat uit 2 losse modules: Vertellen met lijf | Vertellen met ziel
Beide modules kunnen onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.

'Vertellen met lijf' leerde mij op een bewuste manier staan, bewegen en reageren - en zelfs simpelweg ‘zijn’. Met doorgedreven praktijkoefeningen (die vaak ook gieren waren!) leerde ik mijn stem, handen, gezicht en mijn lijf in te zetten om mijn publiek te bespelen. Een aanrader, deze cursus. Voor mij. En mijn publiek.”
Lieke Biesemans, Stories by Mabel (‘Vertellen met lijf’ 2014)

Beide trainingsmodules kunnen onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Ze zijn bestemd voor mensen die regelmatig of sporadisch, beroepsmatig of recreatief voor een publiek spreken en beklijvende verhalen of presentaties willen brengen. Er is geen voorkennis van improvisatietheater nodig.