Het CIGO programma, dat voor de 28ste keer georganiseerd wordt door de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt, heeft tot doel inzichten en vaardigheden te ontwikkelen in het begeleiden van organisatieontwikkeling en verandering. Het betreft een programma van voortgezette professionele vorming met als rode draad het verdiepen en versterken van het persoonlijk vakmanschap als adviseur, verandermanager of leidinggevende. 

"Loslaten en doorgroeien is de drijvende kracht die zich ontpopt tot vlinder”
_Lieve Wens (vaste begeleider CIGO25)

Het programma richt zich tot interne en externe ‘change professionals’ uit Vlaanderen en Nederland: organisatieadviseurs, vormingsverantwoordelijken, veranderingsmanagers, HR-verantwoordelijken, directieleden / leidinggevenden. 

Er wordt gemikt op een leergroep met heterogene samenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft. 

De groepsgrootte is maximum 14 deelnemers. 

De kandidaten hebben een universitaire of gelijkwaardige achtergrond en minstens 5 jaar beroepservaring in het begeleidingswerk.