Dromen bieden op vaak kunstige en theatrale wijze zicht op wijsheid die diep in ons verborgen ligt. Als we ermee in contact treden en ze leren begrijpen dan worden het bronnen van hulp, goede vrienden, die ons een spiegel voor houden en richting wijzen.

Om je dromen beter te verstaan reikt Herma Meulenkamp je een aantal sleutels aan om in je eigen dromen door te dringen en zal ze een aantal belangrijke droomthema’s uitwerken.

Er is gelegenheid om je eigen dromen te vertellen en er mee aan het werk te gaan, zodat je direct kunnen ervaren welk een bron van inspiratie ze zijn.

 

 

Een kennismakingsdag voor iedereen die meer te weten wil komen over de wijsheid van Dromen en de toepassingsmogelijkheden ervan. Deze dag dient ook ter introductie van onze manier van werken in het Het Persoonlijk Jaar, wat het ITIP in samenwerking met de Heerlijckyt in het najaar van 2016 reeds voor de zesde keer  aanbood.