Stakeholdersmanagement! Participatie! Co-creatie! Allemaal even populaire buzz-woorden die maar al te makkelijk in de mond worden genomen. Maar wat betekenen ze echt? En hoe doe je het op een professionele manier zodat het resultaat opweegt tegen de inspanning.  

Dit leertraject focust op professionalisering in het domein van stakeholdermanagement en involvement. Stakeholdermanagement gaat over samen beleid maken én uitvoeren; over betrokkenheid, engagement en verbinding. Je krijgt inzicht in wat deze processen echt kunnen betekenen. Je versterkt jezelf in het opzetten, vormgeven én begeleiden van stakeholdermanagementprocessen. Het leertraject combineert theorie en praktijk.  Voortdurende onderlinge uitwisseling, feedback van de begeleiders en reflectie op je eigen handelen zorgen voor een krachtig en gestaag leerproces.  

 

"Deze manier van werken laat je toe om op een diepgaandere manier dingen aan te pakken"
Roger Kesteloot

Het leertraject is bedoeld voor:

• Leidinggevenden/stafmedewerkers die in hun organisatie verantwoordelijk  

    zijn voor het betrekken van stakeholders en dit actief willen inzetten voor  

    visie-, strategie- en organisatieontwikkeling.

• Trekkers en begeleiders van participatieve of
   stakeholdermanagementprocessen binnen overheden en publieke diensten.

• Professionals/consultants die op zoek zijn naar extra bagage op het vlak van 
   stakeholdermanagement.

We verwachten als je deelneemt, dat je leervragen en praktijkuitdagingen meebrengt in relatie tot stakeholdermanagement processen. Indien mogelijk gebruiken we je praktijkuitdagingen om in realiteit mee aan de slag te gaan. Zo nodig zorgen we zelf voor reële projecten om ervaring op te doen.