Improvisatoren bezitten kwaliteiten die ook naast de scène nuttig zijn. Scherp waarnemen. Luisteren zonder oordeel. Patronen herkennen en doorbreken. Nieuwsgierigheid. Spontaan en cocreatief handelen. Onzekerheid omarmen. 

Mogelijkheden zien eerder dan hindernissen. Rechtveren als iets fout gaat en een nieuw pad inslaan.

Living Impro verscherpt je improvisatiemindset en vergroot je awareness. In de ene module algemeen, in de andere module toegespitst op leiderschap en werkcontexten.

"Mindful door actie!"

Voor iedereen die zijn/haar improvisatiemodus een boost wil geven. Er is geen voorkennis van improvisatietheater vereist.

Beide modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.