Vertellen met lijf & ziel
Spreken voor publiek met eigen présence en je verhaal van vlees en bloed.
Twee losse modules: Vertellen met lijf | Vertellen met ziel

Mensen zijn verhalen en verhalen verbinden mensen. Verhalen zet je in om mensen te prikkelen, te raken in de verbeelding, tot inzicht te doen komen en in het beste geval tot actie aan te zetten.
Vertellen met lijf & ziel is storytelling met je aanwezigheid in het hier en nu, met je hele hebben en houden, in contact en in dialoog met je publiek. Vertellen met lijf & ziel is spreken voor een publiek met als presentatie jouw verhaal van vlees en bloed, gebracht vanuit je eigen présence.

Beide trainingsmodules kunnen onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar gevolgd worden.

'Een muisstille zaal... het gaf zulke positieve kriebels dat het spreken voor deze groep van kritische verpleegkundigen energiegevend was.'
Suzy Kimpen, Långstrump Appreciative Coaching (‘Vertellen met ziel’ 2014)

Beide trainingsmodules kunnen onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Ze zijn bestemd voor mensen die regelmatig of sporadisch, beroepsmatig of recreatief voor een publiek spreken en beklijvende verhalen of presentaties willen brengen. Er is geen voorkennis van improvisatietheater nodig.