45% van de werkende Vlamingen heeft geen “werkbare” job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte. Daarenboven is er een heel groot percentage mensen die niet (meer) participeert in het organisatieleven. Het alsmaar stijgend aantal burn-out gevallen is hier trouwens een veelzeggend symptoom van.

En toch geloof ik in de kracht van organisaties. Het kunnen plekken zijn waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Meer zelfs, sommige organisaties slagen er in om het potentieel van mensen te bundelen om zo een positief verschil te maken in onze maatschappij. 

Wil je mee bouwen aan zo’n organisaties? Daar kan je als organisatie coach bij helpen.

 

"Beauty is due more to harmonious relationships among the elements of a composition than to the elements themselves,"
Matthew Frederick

Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder organisatie vernieuwing en dit vanuit een coachend perspectief, meer concreet mensen die:

- een organisatie of afdeling leiden zoals een directeur of manager;
- verantwoordelijk zijn voor een organisatie discipline zoals HR(D), Preventie & Veiligheid, ...; 
- een ondersteunende rol vervullen op het vlak van organisatie ontwikkeling, zijnde adviseurs, coaches, stafmedewerkers, HR(D)-partners